0.2 thousand pounds per ton for Ezz .. Iron prices in Egypt today Thursday 7 November 2019Visits : 200

0.2 thousand pounds per ton for Ezz .. Iron prices in Egypt today Thursday 7 November 2019

Iron prices on Thursday, November 7, 2019 in Egypt stabilized, and the price of iron Egyptians recorded 10 thousand pounds per ton, while Ezz Steel recorded 10 thousand and 200 pounds.

The price of iron Beshay 10 thousand and 150 pounds per ton on Wednesday 6 - 11 - 2019, and iron boat 10 thousand per ton, while iron Sarhan recorded 10 thousand and 100 pounds per ton.